JEDNOLITY PATENT EUROPEJSKI (JPE)

JEDNOLITY PATENT EUROPEJSKI (JPE) Od 1 czerwca, 2023 r. wszedł w życie Jednolity Patent Europejski (JPE) i Jednolity Sąd Patentowy (JSP) co ma wpływ również na polskich przedsiębiorców planujących zgłoszenie wynalazku w EPO (lub mających europejską procedurę w trakcie) oraz posiadających już patenty udzielone w Europejskim Urzędzie Patenowym (Patenty Europejskie). 1. Jednolity Patent Europejski (JPE) […]

Procedura opt-out

Procedura opt-out Uprawnieni z patentów europejskich (po decyzji o udzieleniu Patentu Europejskiego, a także tych po uprawomocnieniu patentu) lub postępowań patentowych, które są w trakcie rozpatrywania przez EPO mają możliwość decyzji, czy chcą aby ich Patenty Europejskie podlegały pod Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Jeżeli uprawniony wybierze dotychczas istniejący system powinien w jak najszybszym terminie wnieść […]

Uwaga na fałszywe „urzędowe” pisma

Uwaga na fałszywe „urzędowe” pisma W świetle nieustających prób wyłudzenia płatności za ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków przez podmioty nie mające żadnych powiązań z oficjalną ochroną zapewnianą przez urzędy patentowe krajowe, europejskie i międzynarodowe chcielibyśmy przestrzec naszych obecnych jak i przyszłych Klientów przed wnoszeniem jakichkolwiek opłat za ochronę w oparciu o […]

Dopłaty do krajowych i unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Dopłaty do krajowych i unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych Ruszyła kolejna edycja dopłat do zgłoszeń znaków i wzorów przemysłowych zgłaszanych w procedurze unijnej, skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki oferowanej dotacji można pokryć nawet 75 % kosztów związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego bądź wzoru przemysłowego, czyli nawet do 1000 EUR! Proces skonstruowany jest […]