JEDNOLITY PATENT EUROPEJSKI (JPE)

Od 1 czerwca, 2023 r. wszedł w życie Jednolity Patent Europejski (JPE) i Jednolity Sąd Patentowy (JSP) co ma wpływ również na polskich przedsiębiorców planujących zgłoszenie wynalazku w EPO (lub mających europejską procedurę w trakcie) oraz posiadających już patenty udzielone w Europejskim Urzędzie Patenowym (Patenty Europejskie).

1. Jednolity Patent Europejski (JPE)

Różnica pomiędzy dotychczasowym systemem (Patent Europejski) a JPE polega na  odmiennej procedurze rejestracji patentu już po jego udzieleniu. Dotychczas po uzyskaniu decyzji o udzieleniu Patentu Europejskiego i po publikacji o udzielonym patencie uprawniony w terminie 3 miesięcy musiał uprawomocnić patent w wybranych przez siebie krajach należących do Konwencji o Patencie Europejskim.
W przypadku JPE rejestracja odbywa się automatycznie.

Należy pamiętać, że decydując się na JPE jednocześnie decydujemy się na Jednolity Sąd Patentowy.

2. Jednolity Sąd Patentowy (JSP)

JSP ma kompetencje we wszystkich krajach należących do UPCA (Unified Patent Court. Agreement). Jednolity Sąd Patentowy będzie mógł decydować o unieważnieniu już teraz przyznanych i udzielonych w przeszłości przez EPO Patentów Europejskich, które są w mocy na terenie krajów, które przystąpiły do UPCA (tzn potencjalnie wszystkie poza Polska, Chorwacją  i Hiszpanią). Daje to możliwość rozpoczęcia postępowania dotyczącego danego Patentu Europejskiego (tzn. unieważnienie, naruszenie etc). przed JSP.

Jakie są korzyści?

Jeżeli Uprawniony posiada silny Patent Europejski i nie obawia się unieważnienia, plusem może być wykorzystanie JSP przeciwko naruszycielom. Pojedynczy wyrok JSP o naruszeniu Patentu Europejskiego przyspieszyć ma późniejsze postępowania egzekucyjne (te będą toczyć się osobno w każdym z państw).

Jakie są zagrożenia?

W przypadku gdy JSP wyda decyzję o unieważnieniu Patentu Europejskiego zostaje on unieważniony we wszystkich państwach jednocześnie. Do tej pory pory, w przypadku „klasycznego” postępowania, po udzieleniu Patentu Europejskiego istniał (i dalej istnieje)  9 miesięczny okres, w którym można złożyć wniosek o unieważnienie przed EPO po tym czasie, w celu unieważnienia Patentu Europejskiego należy złożyć wnioski o unieważnienie w poszczególnych krajach, w których ten patent został uprawomocniony.

Ochrona dla polskich przedsiębiorców:

Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o patent jednolity – ALE jednolity skutek będzie tylko w Państwach które podpisały porozumienie (czyli nie np. w Polsce):
Rejestracja jednolitego skutku w momencie uruchomienia systemu będzie możliwa dla 17 państw: AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PT, SE i SI. W przypadku chęci uzyskania ochrony w pozostałych państwach członkowskich UE oraz reszcie państw należących do Konwencji o Patencie Europejskim, w dalszym ciągu konieczne będzie przeprowadzenie „klasycznej walidacji” (uprawomocnienia) Patentu Europejskiego w wybranych państwach (np. Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii czy Polsce).