Procedura opt-out

Uprawnieni z patentów europejskich (po decyzji o udzieleniu Patentu Europejskiego, a także tych po uprawomocnieniu patentu) lub postępowań patentowych, które są w trakcie rozpatrywania przez EPO mają możliwość decyzji, czy chcą aby ich Patenty Europejskie podlegały pod Jednolity Sąd Patentowy (JSP).

Jeżeli uprawniony wybierze dotychczas istniejący system powinien w jak najszybszym terminie wnieść tzw. wniosek o „opt-out”.

Rzecznicy Patentowi w Kancelarii Wima-Patent składają takie wnioski i pośredniczą w całej procedurze.

W przypadku nie złożenia wniosku „opt-out” postępowanie (np.: unieważniające, o naruszenie) będzie odbywać się przed JSP.