Oferta

/ USŁUGI /

Oferta

Oferta

Kancelaria Patentowa Wima-Patent świadczy następujący zakres usług:

ZNAKI TOWAROWE

 • monitorowanie zgłaszanych na rzecz osób trzecich do UPRP i EUIPO znaków towarowych podobnych/tożsamych do znaków towarowych unijnych, krajowych chronionych na rzecz Zleceniodawcy oraz sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych raportów z tych badań wraz z opinią co do ewentualnego naruszenia praw przez zgłaszane znaki;
 • monitorowanie zgłaszanych do UPRP i EUIPO znaków towarowych zgłoszonych na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Zleceniodawcę oraz sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych raportów z tych badań wraz z opinią co do ewentualnego naruszenia praw przez zgłaszane znaki;
 • Badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia ubiegającego się o ochronę w Polsce lub na terenie UE;
 • Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego krajowego, unijnego, międzynarodowego wraz z przyjęciem pełnomocnictwa do reprezentacji zgłaszającego przed UPRP, EUIPO, WIPO;
 • Opracowywanie pism ostrzegawczych do naruszyciela prawa ochronnego na znak towarowy;
 • Reprezentacja Uprawnionego w postępowaniu spornym przed UPRP, EUIPO, sądami administracyjnymi;
 • Reprezentacja Uprawnionego w postępowaniu cywilnym w sprawie o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
 • Wycena znaku towarowego.

 

WYNALAZKI/ WZORY UŻYTKOWE

 • Badania stanu techniki rozwiązania w tym również badania dostosowane do wymogów NCBiR-u;
 • monitorowanie zgłaszanych do UPRP i EPO wynalazków/wzorów użytkowych zgłoszonych na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Zleceniodawcę oraz sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych raportów z tych badań wraz z opinią co do ewentualnego naruszenia praw przez zgłaszane rozwiązania;
 • Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku/wzoru użytkowego wraz z przyjęciem pełnomocnictwa do reprezentacji zgłaszającego przed UPRP i/lub EPO;
 • Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej rozwiązania ubiegającego się o Patent Europejski;
 • Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej rozwiązania ubiegającego się o Patent w systemie PCT/Euro-PCT;
 • Opracowywanie pism ostrzegawczych do naruszyciela patentu / prawa ochronnego;
 • Reprezentacja Uprawnionego w postępowaniu spornym przed UPRP, sądami administracyjnymi.

 

WZORY PRZEMYSŁOWE 

 • Badanie zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego;
 • monitorowanie zgłaszanych do UPRP i EUIPO wzorów przemysłowych zgłoszonych na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Zleceniodawcę oraz sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych raportów z tych badań wraz z opinią co do ewentualnego naruszenia praw przez zgłaszane wzory;
 • Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego wraz z przyjęciem pełnomocnictwa do reprezentacji zgłaszającego przed UPRP i/lub EUIPO;
 • Opracowywanie pism ostrzegawczych do naruszyciela prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • Reprezentacja Uprawnionego w postępowaniu spornym przed UPRP, EUIPO, sądami administracyjnymi.

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 • Sporządzanie umów dotyczących przeniesienia praw;
 • Sporządzanie analiz i opinii z zakresu prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • Porady prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl