Kancelaria

/
Kancelaria

Nasz zespół

Joanna Marek

Właścicielka Kancelarii Patentowej Wima-Patent | prawnik | rzecznik patentowy | europejski rzecznik patentowy | zawodowy pełnomocnik ds. unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, w tym zwłaszcza ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych w Polsce i na świecie, reprezentacja Klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami; reprezentacja Zgłaszających przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Języki: polski, angielski
e-mail: wima@wima.pl

Anna Porwoł

mgr inż. technologii chemicznej | rzecznik patentowy | zawodowy pełnomocnik ds. unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych

Specjalizacja: badania stanu techniki, w tym także badania stanu techniki wymagane przez NCBiR; opracowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych celem ich ochrony w Urzędzie Patentowym RP oraz Europejskim Urzędzie Patentowym.

Języki: polski, angielski         
e-mail: anna@wima.pl

Marzena Stronczek

absolwent politologii | asystentka rzecznika patentowego

Specjalizacja: sprawy administracyjne, organizacyjne, monitorowanie urzędowych terminów zgłoszeń oraz ochrony znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Języki: polski, angielski         
e-mail: marzena@wima.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl