Wzory przemysłowe

/ USŁUGI /

Wzory przemysłowe

Wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy (rozumiany również jako tzw. design) jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzorem przemysłowym jest więc każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, a w szczególności:

  • opakowanie
  • symbole graficzne
  • kroje pisma typograficznego
  • wytwory złożone
  • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych

 

Wzór przemysłowy to również konkretny wytwór, przedmiot, w tym też włókienniczy (np. odzież, materiał, buty), ale także meble, naczynia, czy inne elementy widoczne w codziennym użytkowaniu.

Wzór przemysłowy podlegający ochronie nie musi spełniać warunku użyteczności. Nie podlega natomiast ochronie przedmiot, będący wynikiem realizacji wyłącznie cech technicznych lub funkcjonalnych.

Na wzór przemysłowy Urząd Patentowy przyznaje prawo z rejestracji. Oznacza ono prawo wyłącznego korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski.

Zarejestrowanie wzoru na terytorium Unii Europejskiej daje uprawnionemu wyłączne prawo używania i korzystania z wzoru we wszystkich Państwach Członkowskich.

Prawo z rejestracji trwa 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego w UPRP lub EUIPO.

 

REJESTRACJA WZORU PRZEMYSŁOWEGO – STEP BY STEP

W celu ustalenia szczegółów, wyboru najlepszej formy ochrony wzoru przemysłowego oraz przedstawienia kosztów związanych ze zgłoszeniem i ochroną wzoru w Polsce lub na terenie UE – prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośredni.

Warunkiem rozpoczęcia procedury zgłoszeniowej wzoru przemysłowego przez Kancelarię Wima-Patent jest przesłanie odpowiedniego zlecenia z wybranym, terytorialnym zakresem ochrony (wzór przemysłowy krajowy lub wspólnotowy wzór przemysłowy).

W zleceniu podane są wszystkie koszty (urzędowe i kancelaryjne) za zgłoszenie i 5 letnią ochronę wzoru przemysłowego w wybranym systemie (krajowy lub unijny).

Ponieważ ochrona wzoru przemysłowego ma zakres terytorialny, warto przed zgłoszeniem rozważyć, czy chcemy wprowadzać przedmiot według wzoru wyłącznie na rynek Polski czy zasięg działania firmy będzie obejmował kilka bądź wszystkie kraje unijne. W pierwszym przypadku wystarczy dokonać zgłoszenia w krajowym Urzędzie Patentowym RP (UPRP), natomiast globalne wykorzystanie wzoru przemysłowego powinno być objęte unijną ochroną poprzez jego zgłoszenie w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w hiszpańskim Alicante.

Przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego sugerujemy przeprowadzenie badań zdolności rejestracyjnej wzoru w celu ustalenia, czy może zostać objęty ochroną w Polsce lub na terenie UE oraz czy jego używanie nie narusza  praw wyłącznych innego przedsiębiorcy.

Na podstawie wyników badań będzie możliwe określenie w jakim systemie i na jakim terytorium wzór przemysłowy może zostać zgłoszony.

Do zgłoszenia wzoru przemysłowego w UPRP lub EUIPO konieczne jest:

  1. przesłanie zdjęcia/ rzutów wzoru w formacie jpg. (z przodu, z tyłu, z boku, z góry)
  2. podanie danych Zgłaszającego wzór przemysłowy
  3. podanie danych twórcy/twórców wzoru przemysłowego.
  4. podpisanie pełnomocnictwa do reprezentacji Zgłaszającego przed UPRP/EUIPO

W celu prawidłowego zgłoszenia i rejestracji wzoru przemysłowego konieczne jest dostarczenie przez Zleceniodawcę odpowiednich rysunków (wizualizacji) wzoru w formacie jpg. Zgłaszany przedmiot powinien być jak najdokładniej przedstawiony w rzutach: z przodu, z boku, z góry, z tyłu, ponieważ będzie objęty ochroną w takiej postaci w jakiej został zgłoszony. Wszelkie ewentualne porównania do wzorów podobnych w przypadku postępowania spornego, wszelkie przypadki naruszeń będą analizowane przez Urząd i Sądy w oparciu o rysunki (wizualizacje) wzoru w postaci, w jakiej został zgłoszony.

Po dostarczeniu przez Zgłaszającego w/w informacji, kompletu dokumentów i przyjęciu pełnomocnictwa – wzór przemysłowy zostaje zgłoszony we właściwym Urzędzie.

Następnie Urząd przesyła potwierdzenie zgłoszenia oraz nadaje numer zgłoszenia wzoru przemysłowego.

Jeżeli Urząd nie ma żadnych uwag co do zgłoszenia, nie wpłynął sprzeciw właścicieli wzorów wcześniejszych – wzór przemysłowy może zostać objęty ochroną. Wówczas (po około 6-12 miesiącach od daty zgłoszenia) Urząd Patentowy RP przesyła pełnomocnikowi decyzję warunkową przyznającą prawo z rejestracji wzoru, a urząd EUIPO – certyfikat rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego.

Mniej więcej pół roku od daty zgłoszenia wzoru przemysłowego (jeżeli nie wpłynie żaden sprzeciw bądź odmowa rejestracji wzoru), Urząd Patentowy RP wysyła decyzję warunkową przyznającą 5 letnie prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, liczone od daty zgłoszenia, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty ochronnej. Następnie w ciągu 6 miesięcy UPRP przesyła świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego, nadając jednocześnie numer rejestracji.

Certyfikat rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego zostaje wystawiony przez EUIPO w ciągu kilkunastu dni od daty zgłoszenia i dokonania odpowiedniej urzędowej opłaty ochronnej.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa 25 lat od daty zgłoszenia i jest podzielone na 5, pięcioletnich okresów ochronnych, za które należy uiszczać odpowiednie opłaty, żeby prawo było w mocy.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl