kancelaria patentowa

Rzetelność; wiedza; ciągłe doskonalenie swoich umiejętności; indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy; zaangażowanie; jasne i przejrzyste zasady współpracy – to główne cechy dzięki którym od 1993 roku nieprzerwanie, z pokolenia na pokolenie realizujemy swoją pasję w zawodzie rzecznika patentowego.

Mamy nadzieję, że serwis ten pozwoli Państwu znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania z dziedziny prawa własności przemysłowej, natomiast wszystkie szczegóły doprecyzujemy w bezpośrednim kontakcie.

znaki towarowe

znaki towarowe
Znaki towarowe są jednym z najważniejszych elementów wpływających na markę i renomę firmy. Służą one do odróżniania w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być: rysunek, wyrażenie, liczby, słowo, opakowanie, itp.

wynalazki

wynalazki
Wynalazek, czasem rozumiany jako rozwiązanie innowacyjne – dotyczy sposobu, przedmiotu (urządzenia) lub zastosowania. Na wynalazki podlegające zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej ochronie, udzielany jest patent. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

wzory użytkowe

wzory użytkowe
Wzorem użytkowym jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu trwałej postaci. Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne trwające max. 10 lat od daty zgłoszenia.

wzory przemysłowe

wzory przemysłowe
Wzorem przemysłowym (potocznie rozumianym również jako design) jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji trwające max. 25 lat od daty zgłoszenia.

inne przedmioty własności przemysłowej

oznaczenia geograficznetopografia układów scalonych
Oznaczenia geograficzne – oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa.

Topografia układów scalonych to przestrzenne, wyrażone w dowolny sposób rozplanowanie elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

kreacja znaku


Logo i marka firmy nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią znaczną część war­to­ści firmy. Dobrze opa­ko­wany pro­dukt, sprze­daje się lepiej. Pro­dukt o zna­nej marce, ma więk­sze szanse na więk­szą sprze­daż w wyż­szej cenie. Dobre logo to pod­stawa suk­cesu! Doświadczony zespół Satto Media pomoże Ci w stwo­rze­niu i roz­woju wize­runku a ścisła współpraca z kancelarią zapewni sprawną kreację i ochronę znaku.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij