• slider
 • slider

oferta

Kancelaria Patentowa Wima-Patent świadczy kompleksowe usługi obejmujące następujący zakres:

 • I. ZNAKI TOWAROWE:

(ZNAK TOWAROWY KRAJOWY, ZNAK TOWAROWY UNIJNY, ZNAK TOWAROWY MIĘDZYNARODOWY)

 1. Badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych zgłaszanych w Polsce i/lub na terenie Unii Europejskiej;
 2. Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego krajowego i/lub unijnego;
 3. Nadzorowanie procedury zgłoszeniowej znaku towarowego w systemie krajowym przed Urzędem Patentowym RP oraz w systemie unijnym przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
 4. Opracowanie dokumentacji dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku w ramach Protokołu (i/lub) Porozumienia madryckiego;
 5. Dozorowanie terminów wnoszenia opłat za ochronę znaku krajowego i/lub unijnego i/lub międzynarodowego;
 6. Sporządzenie opinii, umów dotyczących znaków towarowych;
 7. Opracowanie listów ostrzegawczych do naruszyciela prawa ochronnego na znak towarowy.
 8. oraz inne, indywidualne zlecenia z zakresu prawa własności przemysłowej dotyczące znaków towarowych.
 • II.      WYNALAZKI; WZORY UŻYTKOWE

(PATENT KRAJOWY; PATENT EUROPEJSKI; PATENT MIĘDZYNARODOWY)

 1. Badania stanu techniki wynalazku/wzoru i zdolności patentowej w bazach krajowych i międzynarodowych wraz z Raportem i opinią.
 2. Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku (ze wszystkich dziedzin techniki, w szczególności chemii a także mechaniki, budownictwa, elektrotechniki, elektroniki) w celu uzyskania patentu w Polsce w trybie krajowym (przed UPRP) i/lub w trybie międzynarodowym (zgłoszenie PCT) jak i patentu europejskiego (przed Europejskim Urzędem Patentowym/EPO);
 3. Przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowych wzorów użytkowych;
 4. tzw. walidacja patentów europejskich w Polsce (uznanie ochrony wynalazku objętego Patentem Europejskim na terenie Polski);
 5. Opracowanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów lub praw ochronnych na wzory użytkowe;
 6. Prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi;
 7. oraz inne, indywidualne zlecenia z zakresu prawa własności przemysłowej dotyczące wynalazków i lub wzorów użytkowych.
 • III.    WZORY PRZEMYSŁOWE

(WZÓR PRZEMYSŁOWY KRAJOWY; WZÓR PRZEMYSŁOWY UNIJNY)

 1. Badanie zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego krajowego i/lub unijnego;
 2. Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego krajowego i/lub unijnego;
 3. Opracowanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
 4. Prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi;
 5. oraz inne, indywidualne zlecenia z zakresu prawa własności przemysłowej dotyczące wzorów przemysłowych.
 • IV.  INNE
 1. Reprezentacja strony w sprawach administracyjnych z zakresu prawa własności przemysłowej przed WSA i NSA.
 2. Reprezentacja strony w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności przemysłowej przed sądami w I i II instancji i Sądem Najwyższym;
 3. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych takich jak: licencje, umowy o wspólności prawa, umowy cesji i innych umów z zakresu prawa własności przemysłowej.
 4. Obsługa prawno-patentowa przedsiębiorstw w zakresie prawa własności przemysłowej.
 5. Opracowywanie opinii oraz doradztwo w sprawach własności przemysłowej.
 6. Wycena wartości niematerialnych i prawnych:
  • znaki towarowe
  • patenty

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij