• slider
  • slider

zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

W celu uzyskania ochrony na znak towarowy zgłaszający może skorzystać z pomocy rzecznika patentowego.

Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119 poz. 1117)

„Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, znaków towarowych (…), może być tylko rzecznik patentowy”.

Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP tylko przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Rzecznik patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Izbą Odwoławczą, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa Kancelarii Patentowej Wima – Patent do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawie zgłoszenia znaku towarowego, należy przesłać (faksem, mailem lub pocztą) następujące dokumenty:

  1. nazwa przedsiębiorstwa,
  2. zakres działalności firmy wraz z oferowanymi towarami i usługami,
  3. kopia wpisu do krajowego rejestru sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oraz numer REGON,
  4. znak towarowy w formie umożliwiającej jego dalszą reprodukcję, korzystnie w formie cyfrowej.
  5. podpisany dokument pełnomocnictwa

W trakcie pierwszej konsultacji wspólnie z Państwem opracujemy wykaz towarów i usług obejmujących zakres rejestracji znaku wymagany przez Urząd Patentowy RP.

Wstępne konsultacje są bezpłatne i nieobligujące. Prosimy, zatem o kontakt telefoniczny, faksowy bądź e-mailowy.


Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij