• slider
  • slider

Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia

Na mocy Porozumienia Madryckiego rejestracja międzynarodowa może być dokonana jedynie po uprzedniej rejestracji krajowej znaku na rzecz zgłaszającego w państwie pochodzenia, natomiast na mocy Protokołu do Porozumienia Madryckiego, podstawą ubiegania się o rejestrację międzynarodową jest zgłoszenie krajowe znaku, zwane zgłoszeniem podstawowym, bądź rejestracja krajowa znaku.

Międzynarodowa rejestracja udzielana jest przez Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP działającego jako urząd państwa pochodzenia. Skutkiem rejestracji międzynarodowej jest ochrona znaku w państwach – stronach Porozumienia i/bądź Protokołu wyznaczonych przez zgłaszającego, tzn. w państwach, dla których wyraźnie wniesiono o ochronę, taką samą jaką uzyskałby znak zgłoszony bezpośrednio w poszczególnych państwach. Jednakże każde z państw, na terytorium którego rejestracja ta ma się rozciągać, może w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji międzynarodowej odmówić jej uznania na własnym terytorium.

Rejestracja międzynarodowa podlegająca przepisom Porozumienia dokonywana jest na okres 20 lat, natomiast rejestracja międzynarodowa na podstawie Protokołu trwa 10 lat. Istnieje możliwość przedłużenia rejestracji na dalsze okresy 10 lub 20 letnie.


Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij