• slider
  • slider

okresy ochronne

Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji po stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo. Prawo z rejestracji wzoru trwa 25 lat od daty zgłoszenia wzoru w Urzędzie. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje po uiszczeniu opłaty za pierwszy okres ochronny. Urząd Patentowy ma obowiązek wzywania Zgłaszającego do wniesienia tylko pierwszej opłaty za I, pięcioletni, okres ochrony wzoru.

Opłaty za dalsze okresy ochrony wzoru płatne są z góry, nie później jednak niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Opłaty okresowe mogą być uiszczone w ciągu jednego roku przed terminem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Opłaty okresowe mogą być uiszczane również w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu poprzedniego okresu ochrony, jednakże należy tą kwotę powiększyć o 30% opłaty należnej.

Termin ten nie podlega przywróceniu.

Wyciąg z tabeli opłat związanych z ochroną wzorów przemysłowych(Dz. U nr 35, poz. 1846) obowiązujących od dnia 02 marca 2004

Okresy ochrony Lata ochrony Opłata w zł
Publikacja o udzielonej ochronie 90 zł
I okres Za pierwszy okres ochrony wzoru obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 400 zł
II okres Za drugi okres ochrony wzoru obejmujący 6, 7, 8, 9 i 10 rok ochrony 1000 zł
III okres Za trzeci okres ochrony wzoru obejmujący 11, 12, 13, 14 i 15 rok ochrony 2000 zł
VI okres Za czwarty okres ochrony wzoru obejmujący 16, 17, 18, 19 i 20 okres ochrony 3000 zł
V okres Za pięty okres ochrony wzoru obejmujący 21, 22, 23, 24 i 25 okres ochrony 4000 zł

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij