• slider
  • slider

procedura udzielenia patentu

Po wpłynięciu zgłoszenia patentowego Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego (bądź jego pełnomocnika).

Wtedy też należy uiścić (pod rygorem unieważnienia postępowania) opłatę za zgłoszenie w wysokości 550 zł płatnej na konto Urzędu.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Patentowy, w toku jego rozpatrywania, wydaje (w konkretnych przypadkach) postanowienia wzywające zgłaszającego bądź jego pełnomocnika, pod rygorem umorzenia postępowania do:

  • uzupełnienia zgłoszenia
  • usunięcia wskazanych braków i istotnych usterek
  • złożenia oddzielnych zgłoszeń w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem przepisów o jednolitości
  • zajęcia stanowiska na temat isteniania przeszkód w udzieleniu patentu (tzw. wstępna odmowa.)

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków do uzyskania patentu.

Decyzję pozytywną w sprawie udzielenia patentu Urząd może wydać najwcześniej po upływie 2 lat. Wynika to z procedury zakładającej publikację zgłoszonego wynalazku niezwłocznie po 18 miesiącach oraz z możliwości zgłaszania uwag przez osoby trzecie, co do braku możliwości udzielenia patentu przez okres 6 miesięcy od daty publikacji.

Udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego, którego częścią składową jest opis patentowy, obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.


Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij