• slider
  • slider

okresy ochronne

Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym i podzielony jest na osiemnaście okresów ochronnych, za które należy uiszczać odpowiednie opłaty w określonych terminach na konto Urzędu.

Urząd Patentowy ma obowiązek wzywania Zgłaszającego do wniesienia tylko pierwszej opłaty za I, trzyletni, okres ochrony wynalazku.

Opłaty za dalsze okresy ochrony wynalazku płatne są z góry, nie później jednak niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Opłaty okresowe mogą być uiszczone w ciągu jednego roku przed terminem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Opłaty okresowe mogą być uiszczane również w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu poprzedniego okresu ochrony, jednakże należy tą kwotę powiększyć o 30% opłaty należnej.

Wyciąg z tabeli opłat związanych z ochroną wynalazków(okresy ochrony wynalazków) (Dz. U. Nr 41, poz. 241) obowiązujących od dnia 26 marca 2008

okresy ochrony lata ochrony opłaty w zł
Publikacja o udzielonym patencie 90 zł
I okres Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony 480 zł
II okres Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujący 4 rok ochrony 250 zł
III okres Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący 5 rok ochrony 300 zł
IV okres Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący 6 rok ochrony 350 zł
V okres Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący 7 rok ochrony 400 zł
VI okres Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujący 8 rok ochrony 450 zł
VII okres Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujący 9 rok ochrony 550 zł
VIII okres Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujący 10 rok ochrony 650 zł
IX okres Za dziewiąty okres ochrony wynalazku obejmujący 11 rok ochrony 750 zł
X okres Za dziesiąty okres ochrony wynalazku obejmujący 12 rok ochrony 800 zł
XI okres Za jedenasty okres ochrony wynalazku obejmujący 13 rok ochrony 900 zł
XII okres Za dwunasty okres ochrony wynalazku obejmujący 14 rok ochrony 950 zł
XIII okres Za trzynasty okres ochrony wynalazku obejmujący 15 rok ochrony 1050 zł
XIV okres Za czternasty okres ochrony wynalazku obejmujący 16 rok ochrony 1150 zł
XV okres Za piętnasty okres ochrony wynalazku obejmujący 17 rok ochrony 1250 zł
XVI okres Za szesnasty okres ochrony wynalazku obejmujący 18 rok ochrony 1350 zł
XVII okres Za siedemnasty okres ochrony wynalazku obejmujący 19 rok ochrony 1450 zł
XVIII okres Za osiemnasty okres ochrony wynalazku obejmujący 20 rok ochrony 1550 zł

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij