• slider

oznaczenie geograficzne

Oznaczeniem geograficznym, podlegającym ochronie przewidzianej w ustawie Prawo Własności Przemysłowej (Pwp) jest tylko oznaczenie słowne, które odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju.

Oznaczenia te mają identyfikować towary (nie usługi), poprzez wskazanie ich pochodzenia z danego terenu, a także identyfikować towary, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeśli są one przygotowane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków.

Aby oznaczenie uznać za geograficzne, konieczne jest spełnienie warunku, żeby towarowi przypisywano pewną jakość, dobrą opinię lub inne cechy przede wszystkim właśnie dzięki pochodzeniu geograficznemu.

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje oznaczeń geograficznych:

  • nazwy regionalne – oznaczenia, które służą wskazaniu towarów pochodzących z określonego terenu oraz posiadających szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie – których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie, a więc zawdzięczających swoje właściwości zarówno czynnikom naturalnym, jak i ludzkim (np. „oscypek”).
  • oznaczenie pochodzenia – odnoszą się do towarów, które swoje szczególne cechy nabyły dzięki swemu pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi gdzie zostały wytworzone lub przetworzone.

Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na danym terenie, a także organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne.

Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego oznacza zakaz jego używania na obszarze Polski przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji.

Osoby nieuprawnione nie mogą używać zarejestrowanego oznaczenia nawet z dodatkiem wskazującym na rodzaj wyrobu, jak „naśladownictwo”, „sposób”, „rodzaj”, „typ”.

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych.


Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij